BAZA dla uczniów

BAZA dla uczniów

 

W projekcie BAZA wspieramy dzieci i młodzież w nauce, ponieważ jest to jeden z ważniejszych celów naszej inicjatywy. 

 

Oprócz warsztatów wspierających uczenie się przez całe życie dzieci i młodzież może korzystać z indywidualnego wsparcia w szkołach i placówkach.

 

Korepetycje specjalistyczne w szkołach

 

W szkole organizujemy korepetycje specjalistyczne z danego przedmiotu prowadzone przez nauczycieli, którzy się nim zajmują. Ważne jest, że dziecko decyduje, z którym nauczycielem będzie się spotykać. Możliwe jest również zatrudnienia nauczyciela z innej szkoły, jeżeli jest taka potrzeba.

Uczestnik podczas korepetycji ma zapewniony drobny poczęstunek, gdyż często spotkania te odbywają się poza godzinami lekcyjnymi. 

Korepetycje specjalistyczne odbywają się w szkołach zaangażowanych w projekt BAZA tj. Szkołe Podstawowej nr 73, Gimnazjum nr 31 i Gimnazjum nr 32 na Pradze Północ w Warszawie.

 

Jak można zgłosić się na korepetycje specjalistyczne?

Wystarczy zgłosić się do swojego wychowawcy lub wychowawczyni z prośbą o możliwość uczestniczenia w korepetycjach specjalistycznych lub zgłosić się do jednej z rzeczniczek projektu w szkole:

Szkoła Podstawowa nr 73: Małgorzata Komasa
Gimnazjum nr 31: Anna Paziewska
Gimnazjum nr 32: Anna Śpiewak

 

Korepetycje ogólne w placówkach

W placówkach zaangażowanych w projekt BAZA organizowane są korpetycje ogólne. Są to indywidualne lub grupowe spotkania wolontariusza z dzieckiem lub nastolatkiem, podczas których są odrabiane lekcje jak również następuje przygotowanie do lekcji m.in. powtórzenie materiału, przerobienie kolejnego działu.

 

Jak można zgłosić się na korepetycje ogólne?

Jeżeli dziecko zapisane jest do jednej z placówek projektu BAZA i ma podpisaną zgodę na udział w projekcie, to prawdopodobnie już w nich uczestniczy.

Aby dziecko zaczęło uczęszczać na korepetycje ogólne należy podpisać zgodę na udział w projekcie i zaprowadzić dziecko do jednej z podanych placówek. 

W razie wątpliwości związnych z formularzem zgody należy zgłsić się do pracownika placówki, do której dziecko będzie uczęszczać.

 

Zgłoś się do nas