Napisali o nas

Budować można tylko razem!

Budowanie Lokalnego Systemu Wsparcia wymaga zaangażowania wielu rąk do pracy, dlatego na Pradze i Targówku już pięć projektów realizowanych jest przez konsorcja organizacji pozarządowych wraz z innymi instytucjami publicznymi i niepublicznymi. więcej

 

Konsorcjum 9 organizacji będzie pracować z młodzieżą z Pragi

To może być przełomowe przedsięwzięcie dla sfery polityki społecznej stolicy. Urząd m.st. Warszawy rozstrzygnął konkurs na innowacyjny projekt wspierający dzieci i młodzież z Pragi Północ. Do konsorcjum dziewięciu organizacji współpracujących m.in. z ośrodkiem pomocy społecznej i czterema szkołami trafi prawie 1,7 mln zł. więcej

 

Wsparcie dla dzieci z Pragi-Północ

Prezydent m.st. Warszawy rozstrzygnęła konkurs dla organizacji pozarządowych na działania wyrównujące szanse dzieci i młodzieży. Kwota dotacji do 2014r. to blisko 1,7 mln zł. Konkurs wygrało konsorcjum 9 organizacji pozarządowych, które przygotowały projekt „BAZA Akcji Zintegrowanej Animacji”. więcej

 

BAZA dla praskich dzieci i młodzieży

Projekt Baza Akcji Zintegrowanej Animacji (BAZA) został wypracowany przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne w odpowiedzi na inicjatywę Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy. Założeniem była integracja działań i wykorzystanie ich różnych typów (edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, socjalne i inne). więcej

 

Projekt BAZA

Projekt Baza Akcji Zintegrowanej Animacji to inicjatywa kilkunastu organizacji pozarządowych i instytucji społecznych działających na Pradze Północ. W ramach projektu organizowane są różnorodne działania dla mieszkańców dzielnicy, w szczególności dzieci i młodzieży więcej

 

O projekcie BAZA

Projekt Baza Akcji Zintegrowanej Animacji (Projekt BAZA) został wypracowany przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne w odpowiedzi na inicjatywę Biura Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy. Jest to pierwszy i zarazem największy projekt na Pradze Północ realizowany przez Konsorcjum. Projekt łączy i wykorzystuje więcej

 

"Oni" nie są gorsi

Prezydent m.st. Warszawy rozstrzygnęła konkurs dla organizacji pozarządowych na działania wyrównujące szanse dzieci mieszkających na Pradze Północ. Kwota dotacji do 2014 r. to blisko 1,7 mln zł. To pierwszy taki projekt w Warszawie: konkurs wygrało konsorcjum dziewięciu organizacji pozarządowych działających na Pradze. więcej

 

Warszawa stawia na system

Z Tomaszem PACTWĄ, dyrektorem Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, rozmawia Tadeusz PULCYN. W 2013 roku Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zainicjowało projekt pod nazwą Lokalny System Wsparcia. Dlaczego powstał? więcej