O Projekcie

Projekt Baza Akcji Zintegrowanej Animacji to inicjatywa kilkunastu organizacji pozarządowych i instytucji społecznych działających na Pradze Północ. W ramach projektu organizowane są różnorodne działania dla mieszkańców dzielnicy, w szczególności dzieci i młodzieży. Z połączenia różnych doświadczeń, metod pracy realizujemy różne FORMY DZIAŁANIA dopasowane do potrzeb uczestników projektu.

Projekt Baza Akcji Zintegrowanej Animacji (Projekt BAZA) został wypracowany przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne w odpowiedzi na inicjatywę Biura Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy i w związku z planem Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Jest on kontynuacją prac konsorcjum zapoczątkowanych w 2013 roku. 

 

Zapraszamy każdego, młodszego i starszczego, do bezpłatnego udziału w projekcie BAZA.

Projekt BAZA współfinansowany jest przez Urząd m.st. Warszawy.

Aktualności projektu BAZA:
facebook.com/BazaAkcji
praskieforum.org.pl/projekt-baza

Kontakt: baza@qzmianom.org

 

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi działaniami
realizowanymi w projekcie

 

BAZA dla dzieci

BAZA dla młodzieży

BAZA dla uczniów

BAZA dla rodzica

BAZA dla szkół

BAZA dla ulicy

BAZA dla mieszkańców

BAZA dla wolontariuszy

 

Projekt Baza Akcji Zintegrowanej Animacji (Projekt BAZA) został wypracowany przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne w odpowiedzi na inicjatywę Biura Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy. Projekt łączy i wykorzystuje różne typy działań, kierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, takie jak działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, socjalne,  inne. Jest on dopełnieniem wsparcia, które do tej pory było kierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym o działania dotychczas nierealizowane w dzielnicy, lub realizowane na niewielką skalę, jak również o innowacyjne metody. Projekt ten zakłada daleko idącą współpracę organizacji i instytucji działających na Pradze Północ. BAZA to zespół zintegrowanych działań wspierających, które zostały zaplanowane tak, aby dać dzieciom i młodzieży z dzielnicy BAZĘ do prawidłowego i jak najlepszego rozwoju. Baza to także miejsce spotkań różnych partnerów oraz ich podopiecznych, gromadzenia ważnych danych i innych zasobów, które służyć mają jako potencjał dla rozwoju środowiska, budujących nową jakość komunikacji pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucjami i partnerami Konsorcjum.

Organizacje wchodzące w skład Konsorcjum

   
     
     
   

 

     
     

 

Partnerzy wspierający

 

Dom Kultury TU Praga

Gimnazjum nr 31 w Warszawie

Zespół Szkół nr 112 w Warszawie, w skład którego wchodzą Gimnazjum nr 32 oraz Szkoła Podstawowa nr 354

Szkoła Podstawowa nr 30

Szkoła Podstawowa nr 73

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Pragi Północ

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

Zarząd Dzielnicy Praga Północ Miasta St. Warszawy

Oratorium im. św. Jana Bosko

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej