OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Adres: 
ul. Szymanowskiego 6
03-477 Warszawa
Dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Groszkowskiego i Brechta
Telefon: 
22 619 34 37
22 818 00 00
22 619 76 62
Status miejsca: 
Dla kogo przeznaczone: 
Strona internetowa: 
http://www.opspragapolnoc.waw.pl
Jakimi problemami się zajmuje: