Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

Z0W
0
No votes yet
ul. Środkowa 9
03-430 Warszawa
226 192 348

Ognisko „Praga” jest placówką wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Wspierając rodziców  w procesie wychowania dzieci, pracuje w formie opiekuńczo-wychowawczej i specjalistycznej. Placówka posiada zróżnicowaną ofertę zajęć dostosowaną do potrzeb i zainteresowań podopiecznych. Pracujemy metodą społeczności korekcyjno – wychowawczej,  realizujemy projekty edukacyjne, rozwijające, profilaktyczne, wspierające, rekreacyjne oraz terapeutyczne. Pomagamy w rozwiązywaniu problemów szkolnych. W Ognisku dzieci mogą otrzymać także pomoc specjalistyczną: prowadzimy indywidualne konsultacje psychologiczne, socjoterapię, zajęcia logopedyczne, terapię pedagogiczną i zajęcia psychoedukacyjne. Placówka posiada także różnorodne typy działań skierowane dla rodziców: poradnictwo i pomoc pedagogiczną oraz psychologiczną, poradnictwo socjalne, konsultacje wychowawcze, włączanie rodziny w życie Ogniska.