WSPARCIE W STARCIE – jak będziemy pomagać?

W ramach projektu młodzi ludzie będą mieli zapewnione:

  • wsparcie wykwalifikowanego mentora (asystenta usamodzielniania),
  • indywidualną ścieżkę rozwoju z szyta na miarę ofertą szkoleniową,
  • możliwość prowadzenia własnego startupu,
  • udział w akcjach na rzecz społeczności lokalnych,
  • praktyki zawodowe i staże u lokalnych rzemieślników oraz partnerów biznesowych projektu.