Stowarzyszenie Spoza

Stowarzyszenie Spoza
0
No votes yet
ul. Targowa 66, m. 23
03-734 Warszawa
607 388 615

Stowarzyszenie zostało założone w listopadzie 1998 r. z inicjatywy specjalistów (psychologów, pedagogów, terapeutów) oraz rodziców dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. Od czerwca 2005 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.
Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest tworzenie przyjaznych warunków wzrostu, rozwoju i życia dzieciom, młodzieży i dorosłym z problemami emocjonalnymi oraz pomoc osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu barier psychicznych i społecznych związanych z niepełnosprawnością.