Hufiec Pracy 7-4 w Warszawie

Środowiskowy Hufiec Pracy
5
Average: 5 (1 vote)
ul. Konopacka 16
03-428 Warszawa
226 180 733

Hufce Pracy są jednostkami o szerokim profilu działań opiekuńczych, kształceniowych i doradczych. Stworzone zostały przede wszystkim ze względu na potrzeby młodzieży z danego środowiska. Realizują zadanie takie jak Hufce Pracy, ale w pełnej integracji i współpracy ze środowiskiem lokalnym, przede wszystkim z samorządem lokalnym, policją, sądem, pomocą społeczną, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz organizacjami przeciwdziałającymi alkoholizmowi i narkomanii. Dodatkowo ŚHP zapewnia opiekę wychowawczą w ramach prowadzonej świetlicy środowiskowej oraz organizuje różnorodne formy spędzania czasu wolnego poprzez udział w imprezach kulturalno-oświatowych, kołach zainteresowań, zajęciach warsztatowych.