W drogę po Przygodę

Podstawowym celem projektu jest:

-Stworzenie warunków dzieciom i młodzieży do bardziej zrównoważonego rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego, fizycznego,

który wpłynie na zredukowanie prawdopodobieństwa wejścia przez nich w różnorodne formy uzależnienia w tym od

alkoholu, zachowań agresywno – przemocowych.

-zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez ułatwienie dostępu do bezpłatnych form spędzania czasu wolnego.

 

Beneficjenci projektu: dzieci i młodzież z terenu Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie, korzystający z placówki wsparcia dziennego.

 

Projekt realizowany w okresie od 01.04.2019-31.12.2019r.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Zadanie opiera się na zrealizowaniu szeregu  wycieczek całodniowych i wycieczek krótszych-3 godzinnych,

oraz zajęć kilkugodzinnych opartych na profilaktyce,

 

Zajęcia związane z przygotowaniem, planowaniem, organizacją wspólnych zajęć (zajęcia świetlicowe). Uczestnicy będą w grupie podejmować decyzję o konkretnej trasie wycieczki, wybierać miejsca, które zobaczą, co będą dokładnie robić, dzielić się rolami w czasie zajęć lub wycieczki, będą organizować formę dojazdu, planować koszty, planować co będzie potrzebne do realizacji.

 

Zajęcia grupowe w pobliskim terenie lub na świetlicy - odbywać się będą w dni powszednie lub weekendy i inne dni wolne od zajęć szkolnych.

 

Zajęcia grupowe w terenie, wycieczki całodniowe, weekendowe - odbywać się będą w weekendy lub inne dni wolne od zajęć szkolnych.

 

Realizatorzy projektu:

Stowarzyszenie dla Rodzin ul. Ząbkowska 39 lok 1,2 Warszawa