Równe Szanse

Zadanie „Równe Szanse” dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia kompetencji dzieci i młodzieży w wieku od 6 roku życia z terenu Warszawy.

 

Projekt realizowany od 16.08.2018-16.07.2019.

Projekt współfinansowany ze środków Biura Edukacji m.st. Warszawy.

 

W ramach projektu będą odbywały się następujące zajęcia:

Zajęcia grupowe, warsztatowe dla dzieci i młodzieży: zajęcia związane z Edukacją Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, metod efektywnego uczenia się, treningu twórczego myślenia, wyjścia do escape the room,  gra terenowa, gra miejska, gry planszowe, mini projekty, filmoteka.

 

Zajęcia indywidualne, psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży

Indywidualne konsultacje oraz zajęcia z zakresu radzenia sobie z nauką, o charakterze edukacyjnym.

 

 

Realizatorzy projektu:

Stowarzyszenie dla Rodzin