Poruszenie ma znaczenie

Celem projektu jest stworzenie warunków do bardziej zrównoważonego rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego, fizycznego dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Praga-Północ który pozytywnie wpłynie na zredukowanie prawdopodobieństwa wejścia w różnorodne formy uzależnienia w tym od alkoholu, zachowań agresywno – przemocowych.

 

Beneficjenci projektu: dzieci i młodzież z terenu Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie, korzystających z placówki wsparcia dziennego.

 

Projekt realizowany od 01.09.2017-31.12.2017r.

Projekt współfinansowany ze środków Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

 

W ramach projektu odbywają się zajęcia:

Zajęcia związane z przygotowaniem, planowaniem, organizacją wspólnych zajęć (zajęcia świetlicowe). Uczestnicy będą w grupie podejmować decyzję o konkretnej trasie wycieczki, wybierać miejsca, które zobaczą, co będą dokładnie robić, dzielić się rolami w czasie zajęć lub wycieczki, będą organizować formę dojazdu, planować koszty, planować co będzie potrzebne do realizacji.

 

Zajęcia grupowe w pobliskim terenie lub na świetlicy - odbywać się będą w dni powszednie lub weekendy i inne dni wolne od zajęć szkolnych.

 

Zajęcia grupowe w terenie, wycieczki całodniowe, weekendowe - odbywać się będą w weekendy lub inne dni wolne od zajęć szkolnych.

 

Realizatorzy projektu:

Stowarzyszenie dla Rodzin ul. Ząbkowska 39 lok 1,2 Warszawa