Kluby przyjazne Rodzinom (3 edycja)

O Projekcie „Kluby przyjazne rodzinom”

 

Projekt „Kluby przyjazne Rodzinom” to oferta bezpłatnych zajęć skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku od 0 do 6 lat, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Praga Północ.

Główną ideą projektu  jest zwiększanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 0-6 lat oraz wzmacnianie ich rodzin poprzez prowadzenie i rozwijanie sieci sześciu Klubów dla Rodzin, które zintegrowane są ze środowiskiem lokalnym.