Uczyć się, ale jak?

                                                    

Projekt „Uczyć się, ale jak?” realizowany jest przez Stowarzyszenie Q Zmianom w partnerstwie z M. st. Warszawa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W styczniu 2014r. ruszyła III edycja tego popularnego, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli, programu. Działania projektu skierowane są do Szkoły Podstawowej nr 258 i nr 50 na Pradze Północ.

 

Celem projektu jest zmniejszenie różnic pomiędzy uczniami pochodzącymi z rodzin o niższym statusie społeczno-ekonomicznym, a ich rówieśnikami, którzy mają zapewniony wszechstronny rozwój na poziomie rodziny. Rodzice mają ogromny wpływ na proces uczenia się poprzez motywowanie, doradzanie dziecku, czy też pomoc w codziennych bolączkach szkolnych. Projekt ma przeciwdziałać zaniedbaniom w procesie uczenia się także na poziomie szkoły, dlatego wsparciem objęci zostali również nauczyciele i dyrekcje szkół. 

 

Program przewiduje podniesienie jakości oferty edukacyjnej również poprzez wdrożenie szkolnego systemu doradztwa zawodowego(SSDZ) oraz rozpoznanie predyspozycji dzieci.

 

Nauczyciele przejdą szkolenie oraz otrzymają materiały wspierające wdrożenie SSDZ. Dla wszystkich dzieci z klas V i VI przewidziane są warsztaty edukacyjno-doradcze rozwijające umiejętności potrzebne do uczenia się oraz sukcesu zawodowego(stawianie i realizacja celów, pamięć, motywowanie, poznawanie własnych preferencji i mocnych stron). W warsztatach weźmie udział 533 dzieci. Uczniowie o szczególnych potrzebach edukacyjnych(69 osób)  otrzymają wsparcie w formie zajęć indywidualnych oraz lekcji w Centrum Nauki Kopernik.

Dzięki projektowi „Uczyć się, ale jak?” uczniowie, zagrożeni marginalizacją społeczną związaną z utrudnionym dostępem do usług edukacyjnych, otrzymają wieloaspektowe wsparcie.

 

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z projektem "Uczyć się, ale jak?" oraz jego poprzednimi edycjami.