Konkurs Urzędu Dzielnicy Praga Północ!

Urząd Dzielnicy Pragi Północ ogłosił konkurs o dofinansowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania powinny być zaplanowane na wrzesień-grudzień 2015 rok. Urząd przeznaczy na ten cel aż 75 440,00 zł!

Termin zgłaszania wniosków to 5 czerwiec 2015, g. 16.00.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu http://www.praga-pn.waw.pl/page/26,komunikaty.html?id=12084