Raporty ewaluacyjne projektu BAZA

 

Zachęcamy do zapoznania się z efektami i rezultatami projektu BAZA! 

Projekt Baza Akcji Zintegrowanej Animacji to inicjatywa kilkunastu organizacji pozarządowychi instytucji społecznych działających na Pradze Północ od czerwca 2013 do grudnia 2014 r.  W ramach projektu organizowane są różnorodne działania kierowane do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat. Warto podkreślić, że jest to pierwszy projekt, który powstał w ramach tworzenia Lokalnego Systemu Wsparcia.

 

Raporty ewaluacyjne można pobrać tutaj: