DZIELNICOWY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Adres: 
ul. Kawęczyńska 44
03-770 Warszawa
Telefon: 
511 20 00
Fax: 
22 818 22 44
Status miejsca: 
E-mail: 
sekretariat@dosir.waw.pl
Rodzaj świadczonych usług: 
Gdy mamy problem z: