DZIELNICOWY ZESPÓŁ REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOCHOLOWYCH DZIELNICY PRAGA – PÓŁNOC

Adres: 
Jagiellońska 60 lok. 90
03-468 Warszawa
Telefon: 
(22) 741 38 10
Status miejsca: 
E-mail: 
ppn.krpadz@um.warszawa.pl
Strona internetowa: 
krpa.um.warszawa.pl