Klub Ambitnego Gimnazjalisty

„Klub Ambitnego Gimnazjalisty” to projekt obejmujący szereg działań mających na celu zapewnienie młodzieży warunków do zrównoważonego rozwoju poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, a mieszkających na terenie dzielnicy Praga Północ. 

 

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014 roku przrez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom we współpracy z Gimnazjum numer 32 w Warszawie. Wszystkie zajęcia organizowane w ramach projektu są bezpłatne. Projekt jest współfinansowany przez Urzęd Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Dzięki uczestnictwu w warsztatach i zajęciach edukacyjnych uczniowie nie tylko spędzą czas w sposób atrakcyjny, rozwijający, lecz także rozwiną i docenią swoje umiejętności oraz otrzymają wsparcie w nauce. Z tego względu „Klub Ambitnego Gimnazjalisty” obejmuje kilka głównych działań:

 

POZALEKCYJNE WARSZTATY EDUKACYJNE

Prowadzone są przez trenerów Stowarzyszenia Q Zmianom dla chętnych uczniów Gimnazjum numer 32. Warsztaty mają na celu rozbudzenie pasji wśród uczniów, rozwijanie ich zainteresowań poprzez zdobywanie umiejętności do tego potrzebnych. Chcemy zainspirować uczniów różnymi tematami, w tym: eksperymentami naukowymi z dziedzin chemicznych, przyrodniczych, językowych, historycznych, medialnych. W okresie od maja do końca czerwca odbywają się warsztaty fotograficzno-dziennikarskie.

 

FAKULTETY PROBLEMOWE

Organizowane dla chętnych uczniów, podczas których będą oni mogli rozwinąć swoje pasje i umiejętności z określonego przedmiotu – prowadzone są nieodpłatnie przez nauczycieli w Gimnazjum numer 32.

 

ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE

Podczas nich uczniowie będą mogli pozytywnie spożytkować swoją energię i spędzić czas w przyjaznym, bezpiecznym środowisku, prowadzonych przez instruktorów sportowych. Mocną stroną projektu jest wieloaspektowość oddziaływań, która zwiększa skuteczność i trwałość projektu.

 

Więcej informacji:

Karolina Machul

tel.: 533 912 238

k.machul@qzmianom.org

https://qzmianom.org/?page=Strona&id=100

 

Projekt realizuje                  Partner projektu           Współfinansowanie