PAŃSTWOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ im. BRATA ALBERTA

Adres: 
ul. Kawęczyńska 4b
03-772 Warszawa
Telefon: 
sekretariat (22) 670 43 18
centrala (22) 619 58 02
Status miejsca: 
Dla kogo przeznaczone: 
E-mail: 
dpskaw@dpskaw.pl
sekretariat@dpskaw.pl
Rodzaj świadczonych usług: 
Gdy mamy problem z: