OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ ALKOHOLOWYCH PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Adres: 
Oddział dzienny i biuro
ul. Łokietka 11
03-590 Warszawa
Poradnia
ul Jagiellońska 34
03-719 Warszawa
Świetlica socjoterapeutyczna
ul. Węgrowska 1/3
Telefon: 
679 21 45 Oddział dzienny
619 60 65 Poradnia.
679 60 30. Świetlica socjoterapeutyczna
Status miejsca: 
E-mail: 
http://www.centrumodwykowe.waw.pl
Godziny pracy: 
Poradnia 8-20
Jakimi problemami się zajmuje: