WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i ZARZĄDZANIA IM. LEONA KOŹMIŃSKIEGO

Adres: 
Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
Status miejsca: 
Dla kogo przeznaczone: 
Strona internetowa: 
http://www.kozminski.edu.pl
Jakimi problemami się zajmuje: 
Rodzaj świadczonych usług: