SZKOŁA PODSTAWOWA DLA PRACUJĄCYCH NR 16

Adres: 
ul. Kawęczyńska 12
03-772 Warszawa
Telefon: 
818 51 04
Status miejsca: 
Typ miejsca: 
Dla kogo przeznaczone: 
Jakimi problemami się zajmuje: