Na czym BAZUJĄ lokalne systemy wsparcia? Wnioski z seminarium podsumowującego projekt BAZA – Baza Akcji Zintegrowanej Animacji

Piknik "Rodzinna Praga" organizowany przez konsorcjum BAZA i Świetlicę Sióstr Loretanek, fot. Marta Jończyk

 

Wraz z dniem 31 grudnia 2014 roku dobiegł końca półtoraroczny projekt BAZA – Baza Akcji Zintegrowanej Animacji. Był to pierwszy projekt Lokalnych Systemów Wsparcia (LSW) współfinansowany przez m. st. Warszawa. Głównym zadaniem LSW jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reintegracja społeczna. Czy BAZIE to się udało?

 

Ocenić to mieli szansę uczestnicy seminarium podsumowującego pierwszy etap budowania LSW na Pradze Północ, które zorganizowano 16 stycznia w Muzeum Warszawskiej Pragi. W spotkaniu wzięli udział: Prezydent Włodzimierz Paszyński, Burmistrz dzielnicy Praga Północ Paweł Lisiecki, Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Tomasz Pactwa oraz przedstawiciele organizacji wchodzących w skład konsorcjum BAZA. Wśród uczestników seminarium znaleźli się także dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie oraz przedstawiciele innych instytucji zaangażowanych w budowanie LSW i zainteresowanych współpracą nad dalszym rozwijaniem LSW na Pradze Północ. Goście mieli okazję poznać projekt BAZA oczami twórców, realizatorów i partnerów projektu – między innymi szkół oraz odbiorców – dzieci i młodzieży, a dzięki przeprowadzonej ewaluacji mogli prześledzić rezultaty projektu.

 

Uczestnicy seminarium podsumowującego, fot. Marta Szymura

 

Prezydent Wojciech Paszyński wita gości seminarium, fot. Marta Szymura

 

Co się działo w BAZIE?

 

Dzięki współpracy aż 9 organizacji, konsorcjum BAZA wypracowało kompleksowy system wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym na Pradze Północ. Liczba uczniów i uczennic objętych wsparciem wyniosła 927 w ciągu 1,5 roku, a 60% z nich otrzymała przynajmniej 2 rodzaje wsparcia. Wachlarz oferty konsorcjum był szeroki. Prowadzono wiele innowacyjnych działań, między innymi Szkolne Dni Kulturalne, rozgrywki gier planszowych, weekendowe zajęcia rekreacyjne dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego i klubów młodzieżowych, liczne miniprojekty, grupy uliczne. Odbiorcami projektu byli również rodzice, dla których organizowano warsztaty wychowawcze oraz grupę wsparcia. Prowadzono także szkolenia dla pracowników i wolontariuszy, natomiast w szkołach odbywały się spotkania interdyscyplinarne, w czasie których zespoły specjalistów pracowały nad rozwiązaniem trudnych sytuacji, w których znaleźli się ich podopieczni. Wartością tych spotkań była możliwość spojrzenia na problem konkretnego ucznia w szerszym kontekście i wypracowanie wspólnej, kompleksowej strategii wsparcia.

 

Rozgrywki gier planszowych na ulicy Brzeskiej, fot. Olga Wieczorek-Trzeciak

 

Z czego BAZA może być dumna?

 

BAZA była pierwszym projektem LSW realizowanym na tak dużą skalę. Liczba odbiorców świadczy o tym, jak duża jest potrzeba tego typu działań. Przyjrzyjmy się więc efektom. Do najważniejszych rezultatów można zaliczyć:

  • Wzrost średniej ocen wśród uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
  • Wzrost ocen wśród uczestników korepetycji specjalistycznych z nauczycielem, grupy teatralnej oraz dzieci rodziców korzystających z grupy wsparcia
  • Wzrost wyników testu gimnazjalnego w obu gimnazjach uczestniczących w projekcie (Gimnazjum nr 31 i Gimnazjum nr 32)
  • Wzrost oceny z zachowania uczniów biorących udział w projekcie
  • Wzrost frekwencji w szkole i spadek godzin nieusprawiedliwionych
  • Wzrost umiejętności współpracy, komunikacji i chęci pomocy innym wśród uczniów zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum
  • Wzrost jakości współpracy wśród organizacji i instytucji pracujących na Pradze Północ i liczby wspólnych inicjatyw.

 

 

„Mamy wspólnie doskonałe zasoby do tego, aby działać dalej” – wnioski z panelu dyskusyjnego

 

Seminarium podsumowujące było zwieńczone panelem dyskusyjnym dotyczącym kontynuacji współpracy nad tworzeniem Lokalnego Systemu Wsparcia na Pradze. Jakie były najważniejsze wnioski z tej dyskusji?

 

Pierwsze pytanie, z jakim zmierzyli się goście spotkania dotyczyło próby oszacowania, czy 1,5 roku to czas wystarczający na zbudowanie LSW. Oto wypowiedzi osób, z organizacji wchodzących w skład konsorcjum:

 

 „1,5 roku to wystarczający czas, aby nauczyć się współpracy. Nie nastawialiśmy się, na spektakularne zmiany. Nauczyliśmy się wspólnie wiele i to jest ogromną korzyścią.”

 

„Zmiany to nie tylko efekty w statystykach.”

 

„Aby zaobserwować zmiany potrzebna jest kontynuacja. Na wyraźne zmiany potrzeba czasu.”

 

„Oceny uczniów i uczennic to nie jest wszystko to, o co walczymy. One są często tylko wisienką na torcie.”

 

Aby zmiany wśród społeczeństwa mogły się dokonać i utrzymać na stałe, niezbędna jest kontynuacja działań rozpoczętych w projekcie BAZA. Istotne jest także to, żeby oceniając efekty projektu, nie brać pod uwagę wyłącznie statystyk, które nie pokażą relacji zarówno między organizacjami, jak i realizatorami i odbiorcami projektu. Ważne są również dane jakościowe, pochodzące z wywiadów przeprowadzonymi z pracownikami i uczestnikami działań. 

 

Co można uznać za sukces projektu BAZA?

 

Uczestnicy panelu dyskusyjnego podkreślali, że dużą korzyścią była dla nich wiedza, którą zdobyli w trakcie realizacji, jak również wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

 

„To pierwszy raz, kiedy organizacje REALNIE realizowały wspólne działania. Współdziałanie polegało między innymi na wymianie informacji. Otworzyliśmy się na to, aby dzielić się ze sobą tym, co wiemy.”

 

„Zaczęliśmy widzieć wspólny cel i potencjał.”

 

„Projekt mocno podniósł jakość naszych działań.”

 

Warte zauważenia jest to, że liczba odbiorców została niemal podwojona w stosunku do początkowych założeń, mimo że budżet projektu pozostał taki sam. Bez nawiązania odpowiedniej współpracy w konsorcjum BAZA takie efekty nie byłyby możliwe. Organizacje i instytucje zauważyły, że razem mogą więcej. Ich cele często są pokrewne - wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, profilaktyka uzależnień, integracja społeczna - dlaczego nie robić tego wspólnie? Dzięki sprawnemu przepływowi informacji wewnątrz konsorcjum, nie tylko pomaga ono dotrzeć do większej liczby odbiorców, ale również lepiej dopasować oferowane wsparcie do ich potrzeb.

 

Autorki: Marta Szymura, Aleksandra Golonka

Stowarzyszenie Q Zmianom

 

Więcej o BAZIE znajdziecie tu:

 

Zdjęcia ze spotkania można zobaczyć pod linkiem:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.804953506208788.1073741850.531642516873223&type=1

 

Raporty do pobrania:

Raport ewaluacji - Wskaźniki edukacyjne, statystyka i ocena projektu
Raport ewaluacyjny - Działania projektu BAZA

 

Filmiki wybranych miniprojektów, które powstały w ramach BAZY: