BAZA dla wolontariuszy

BAZA dla wolontariuszy

 

BAZA to szereg działań w których możesz uczestniczyć , uczyć się jak i bawić, ale równocześnie kształtować swoje umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą poprzez udział w regularnych superwizjach i szkoleniach.

 

Przed przystąpieniem do wolontariatu chcemy z Tobą porozmawiać, aby poznać się nawzajem i ustalić jakie są Twoje oczekiwania i nasze potrzeby. Ma to na celu zaproponowanie Tobie jak najleszej formy współpracy tak, aby była satysfakcjonująca dla obu stron.

Zaangażować się możesz w pomoc przy wszystkich działaniach jakie realizujemy w projekcie BAZA. Od spotkań w placówkach z dziećmi i młodzieżą, po pomoc przy ewaluacji i zarządzaniu projektu.

 

Ponadto, oferujemy Ci bezpłatny udział w szkoleniach m.in. dotyczących: indywidualnego kontaktu prowadzącego z dzieckiem, terapia pedagogiczna, animacja podwórkowa - jak pracować metodą projektu z dziećmi i młodzieżą. Również możliwy jest udział w szkoleniach dotyczących programów warsztatowych realizowanych w szkołach zaanagżowanych w projekt BAZA. Są to m.in. motywacja - jak sprawić, żeby się chciało, kiedy się nie chce, triki mnemotechniki, czyli efektywne sposoby uczenia się.

 

Po udziale w szkoleniach możesz pomóc w realizacji miniprojektu (czyli zacząć pracować metodą projektu), współpraowdzić warsztaty wspierające uczenie się przez całe życie lub pomóc w konsultacjach psychologicznych oraz terapii pedagogicznej i logopedycznej.

 

Podczas pracy w projekcie BAZA dbamy o nieustanny rozwój realizatorów projektu. Jako wolontariusz możesz uczestniczyć w regularnych superwizjach zespołów, które również są bezpłatne m.in. realizatorów miniprojektów, grup wsparcia dla rodziców czy warsztatów wspierających uczenie się.

 

Co należy zrobić, aby skorzystać z naszej oferty i już dzisiaj włączyć się do BAZY? 

Aby skorzystać z możliwości włączenia się do działań BAZY poprzez wolontariat, należy skontaktować się z organizacją, w której w zależności od Twoich zainteresowań chciałbyś/chciałabyś odbyć wolontariat.

Zgłoś się do nas