BAZA dla ulicy

BAZA dla ulicy

Na terenie dzielnicy Pragi Północ prowadzone są również działania dla dzieci i młodzieży poza murami instytucji.

Prowadzone są grupy ulicze, z którzymi zajęcia prowadzą wykwalifikowani pedagodzy. Przeszli oni specjalistyczne szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej z zakresu pracy z młodzieżą nieobjętą opieką insytucjonalną. Szkolenie odbyło się również w ramach projektu BAZA.

W ramach działań odbywa się:

  • Realizacja miniprojektów
  • Prowadzenie grup ulicznych (streetworking)
  • Organizacja wyjazdów dla dzieci i młodzieży

 

Zgłoś się do nas