BAZA dla szkół

BAZA dla szkół

 

Projekt BAZA zakłada podwyższenie wyników w nauce dzieci i młodzieży, dlatego jednym z ważniejszych elementów są działania w szkołach.

 

Są to różnorodne oddziaływania od edukacyjnych dla uczniów m.in. warsztaty efektywnego uczenia się prowadzone przez Stowarzyszenie Q Zmianom po indywidualne spotkania nauczyciela z jednym uczniem, czyli korepetycje specjalistyczne.

 

W sumie na terenie partnerskich szkół w ramach projektu odbywają się:

Warsztaty dla kadry pedagogicznej szkół i instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny

Warsztaty efektywnego uczenia się dla uczniów klas IV

Warsztaty integracyjne wraz z miniprojektami dla młodzieży

Korepetycje specjalistyczne prowadzone przez nauczycieli

 

Szkoły uczestniczące w projekcie BAZA:

Szkoła Podstawowa nr 73, ul. Białostocka 10/18

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354, ul. Otwocka 3

Gimnazjum nr 31, ul. Sierakowskiego 9

Gimnazjum nr 32, ul. Otwocka 3

 

Organizacje prowadzące działania w szkołach:

Stowarzyszenie Q Zmianom, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Warszawie

 

Raz na miesiąc w każdej szkole odbywa się spotkanie interdyscyplinarne mające na celu stworzenie programu rozwoju indywidualnego poszczególnych uczniów.

Zgłoś się do nas