BAZA dla rodzica

BAZA dla rodzica

 

W projekcie BAZA otaczamy wsparciem również rodziców.

Rodzicom oferujemy udział w warsztatach DOBRY START – zajęcia adaptacyjne dla uczniów klas I oraz zerówek. Celem tych warsztatów jest przygotowanie uczniów klas pierwszych nauczania zintegrowanego wraz z ich rodzicami do nowego etapu  edukacyjnego, reintegracja środowiska, zwiększenie kompetencji społecznych uczniów i rodziców, a także zapoczątkowanie dobrej współpracy pomiędzy rodziną a szkołą.

 

W celu jeszcze większego oddziaływania na rodzinę, po realizacji warsztatów DOBRY START do tej samej grupy zostaną skierowane zajęcia z zakresu zdolności wychowawczych, które będą prowadzone przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Akademia Rodziny:

Zajęcia dla rodziców z dziećmi

W ramach programu przewidziane są wspólne zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców. Prowadzone będą przez psychologa, pedagoga, trenerów, terapeutów, prowadzących w placówkach wsparcia dziennego. Zajęcia będą miały na celu rozwój aktywności i kreatywności, wzmocnienie pozytywnego wizerunku samego siebie, wiary w powodzenie podejmowanych przedsięwzięć.

Warsztaty umiejętności wychowawczych

Zajęcia te opierają się na technikach trenerskich, procesie grupowym, wykorzystaniu treningu umiejętności społecznych, zachowań, interpersonalnego.

Grupy wsparcia dla rodziców

Będą one prowadzone w formie spotkań otwartych, dostępnych dla chętnych rodziców, wykorzystujących element wsparcia jakiego udzielają sobie nawzajem rodzice.

 

Organizacje prowadzące warsztaty, grupy wsparcia oraz konsultacje:

Karan, Stowarzyszenie dla Rodzin, TPD, Armia Zbawienia, Stowarzyszenie Q Zmianom, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Warszawie.

 

Zgłoś się do nas