Baza dla dzieci

BAZA dla dzieci

 

Dzieci z Pragi Północ przy wsparciu koleżanek i kolegów oraz doświadczonych animatorów mogą stworzyć swój miniprojekt. Jest to sposób na zmianę i rozwój otoczenia oraz realizację swoich pomysłów i marzeń. Na spotkaniach uczestnicy miniprojektu, samodzielnie i demokratycznie, wybierają temat swojego miniprojektu oraz sposób jego realizacji.

 

Ponadto dzieci w Placówkach Wsparcia Dziennego mogą korzystać z korepetycji ogólnych. Są to indywidualne spotkania dziecka z przeszkolonym wolontariuszem. Podczas tych zajęć będą mogły uzyskać wsparcie w odrabianiu lekcji, czy przygotowaniu się do sprawdzianu.

 

W ramach projektu odbywają się też cykliczne wyjścia do kina, parku, na kręgle, pizzę i wiele innych ciekawych miejsc.

 

Dla dzieci organizowane są również zajęcia teatralne, kabaretowe i kuglarskie m.in. możliwe jest uczestniczenie w nauce żonglerki, rozwój muzyczny i aktorski.

Zgłoś się do nas