Stowarzyszenie Barwy Kultury

Stowarzyszenie Barwy Kultury
0
No votes yet
ul. Złota 7 lok. 18
00-019 Warszawa
222 128 784

Jesteśmy organizacją, która wszystkie swoje siły i energię wkłada w poprawę życia społecznego i kulturalnego. Podczas realizacji naszych działań staramy się rozwijać zainteresowania  i poznawać pasje innych. Więcej o naszym zespole dowiecie się w zakładce: Ludzie.

Realizujemy się w inicjatywach artystyczno-edukacyjnych, projektach animacyjnych i programach profilaktycznych. Zapraszamy do zapoznania się z zakładką: Projekty.

Każdego dnia staramy się tworzyć sieć współpracy z organizacjami partnerskimi o podobnym profilu, zaprzyjaźnionymi animatorami, naukowcami oraz artystami. Wierzymy, że łącząc działania mamy większą szansę na osiągnięcie zamierzonych celów. Zapraszamy do zapoznania się z bliskimi nam organizacjami i instytucjami w zakładce: Stowarzyszenie/Współpraca.

Na drodze rozwoju naszej organizacji stworzyliśmy ofertę szkoleń i warsztatów skierowanych do różnorodnych grup społecznych. Zapraszamy do zapoznania się z naszym programem w zakładce: Projekty/Warsztaty/Animacje

Z chęcią opowiadamy o realizowanych przez nas projektach, instytucjach i osobach, które wspierają nasze działania .
Zapraszamy do codziennego śledzenia Aktualności.